image

Croeso i wefan Canolfan Gymuned Noddfa

Mae Noddfa yn bodoli fel Canolfan Gymunedol ers 1976, yn cael ei rheoli o ddydd i ddydd gan Bwyllgor Gwaith, sydd yn gyfrifol am holl elfennau or adeilad, yn cynnwys llogi ystafelloedd, cynnal a chadw, a rhedeg y Ganolfan yn gyffredinol. Dwy aelod o staff sydd yn gweithio yn uniongyrchol ir Pwyllgor sef Helen Davies sydd ar gael ddau fore yr wythnos, sef dydd Llun a Mercher i gymeryd unrhyw ymholiad am logi stafelloedd, a Mrs Leaane Roberts sydd yn gwneud y gofalu yma I sicrhau bod y Ganolfan yn lan a chynnes ar gyfer y defnyddwyr. Mae croeso i chi gysylltu os ydych am fwy o fanylion ynglyn a llogi stafell.

 

Noddfa ar gael ar gyfer partion pen blwydd or 24 o Hydref ymlaen.

Bydd angen bwcio a talu ymlaen llaw fel yn y gorffennol.

Cysylltu

Cyfle i ymuno a Phwyllgor Noddfa

Mae Pwyllgor y Ganolfan yn chwilio am aelodau newydd.
Mae'r pwyllgor yn cyfarfod unwaith pob dau fis.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Helen drwy helennoddfa@btconnect.com neu post@noddfa.cymru

home-photo

Llogi Ystafell

line

Mae pris o £40 am gyfnod o ddwy awr wedi ei osod ar ystafelloedd 1-4, a £20 am ystafell 5. Ond hefyd, ar hyn o bryd, mae ganddom ddwy swyddfa sydd ar gael iw llogi yn fwy parhaol/ ffurfiol - croeso i chi gysylltu os am fwy o wybodaeth ynglyn a rhain.

Toggle Menu
home-photo

Ysgol Feithrin

line

Mae Cylch Meithrin Seiont a Pheblig wedi ei leoli yng Nghanolfan Noddfa ac yn agored i blant wedi iddynt gael eu hail ben-blwydd, hyd at eu pen-blwydd yn bedair oed. Mae lle i 26 o blant yn y ddwy sesiwn, bore a’r prynhawn.

Toggle Menu
home-photo

Eglwys Gymunedol

line

Mae Eglwys Gymunedol Noddfa wedi ei lleoli ar stad Peblig, Caernarfon. Sefydlwyd yr Eglwys yn ôl yn 1956 pan ddechreuodd y gwaith cenhadol dan arweiniad y Chwaer Emily â’r Symudiad ymosodol.

Toggle Menu
 

Cysylltwch â Ni

Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon LL55 2RS
01286 674713 | post@noddfa.cymru