image

Amdanom

Mae Noddfa yn bodoli fel Canolfan Gymunedol ers 1976, yn cael ei rheoli o ddydd i ddydd gan Bwyllgor Gwaith, sydd yn gyfrifol am holl elfennau or adeilad, yn cynnwys llogi ystafelloedd, cynnal a chadw, a rhedeg y Ganolfan yn gyffredinol. Dwy aelod o staff sydd yn gweithio yn uniongyrchol ir Pwyllgor sef Helen Davies sydd ar gael ddau fore yr wythnos, sef dydd Llun a Mercher i gymeryd unrhyw ymholiad am logi stafelloedd, a Mrs Leaane Roberts sydd yn gwneud y gofalu yma I sicrhau bod y Ganolfan yn lan a chynnes ar gyfer y defnyddwyr. Mae croeso i chi gysylltu os ydych am fwy o fanylion ynglyn a llogi stafell.

Deffib yn Noddfa!

Diolch i Kathy Ann Davies Ross a Gemma Williams am godi £4665 drwy gynnal gweithgareddau cymunedol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.