image

Archif Beth Sydd Mlaen?

2019

Tê Bach

Gwaith Gwynedd

line

Hoffech chi wneud newidiadau i'ch bywyd?Beth hoffechchi ei gyflawni?

Toggle Menu
Clwb CIC

Cynllun Chwarae'r Hydref

line

Dydd Llun, Mawrth & Iau
28, 29 & 30fed


Croeso cynnes i bawb!

Toggle Menu
Clwb CIC

Paned, Sgwrs a Cacen!

line

Dydd Iau 10fed o Hydref
3 - 4yh


Croeso cynnes i bawb!

Toggle Menu
Carolau Yng Ngolau Cannwyll

Sel Fwrdd

line

Mae cyfle i fusnesau / unigolion lleol i ddod i werthu nwyddau yn y Ganolfan
Pris llogi bwrdd - £10
Ffoniwch 674 713 i logi bwrdd ac am fwy o wybodaeth.?
Dydd Sad - 2 - 4yh

Toggle Menu

Digwyddiadau Bob Mis

Tê Bach

Tê Bach

line

Dydd Iau olaf bob mis
2:00
£1
Croeso cynnes i bawb!

Toggle Menu
Clwb CIC

Clwb CIC

line

Clwb Plant 8 oed i fyny
Dewch i chwarae Pel Droed, gweithgareddau celf a chreft a chymdeithasu. Am ddim yn Noddfa
Pob Nos Iau - 5:30 - 6:45

Toggle Menu
Prynhawn Sul yn Eglwys Noddfa

Prynhawn Sul yn Eglwys Noddfa

line

2:30 Ysgol Sul
3:00 Gwasanaeth
4:00 Panad
Croeso Cynnes i Bawb!

Toggle Menu

2018

Crafternoon

'Crafternoon'

line

'Crafternoon' Yn Noddfa
Rhagfyr 12
2 tan 3

Toggle Menu
Stomp Nadolig Noddfa

Stomp Nadolig

line

Stomp Nadolig Capel Noddfa
Rhagfyr 16
2 tan 4 o'r gloch

Toggle Menu
Te Bach Nadolig

Te Bach Nadolig

line

Capel Noddfa
Rhagfyr 20
2 o'r gloch

Toggle Menu
Carolau Yng Ngolau Cannwyll

Carolau Yng Ngolau Cannwyll

line

Capel Noddfa
Rhagfyr 23
4 or gloch

Toggle Menu