image

Beth Sydd Mlaen?

2023

Ti a Fi ar fore dydd Mawrth

Clinic Babis Noddfa bore Mercher

Grwp Cadw yn heini Nos Lun, Nos Iau a Nos Wenar

Sessiynau dysgu cwn i fyhafio nos Fawrth - Happy Hound Gang.

Dyma beth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd :-

LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

SADWRN

 

TI A FI
CARYL OWEN JONES

BABIS NODDFA
BABIS NODDFA
SENSE

WENNA AINDOW

PLAS PAWB

 

 

 

 

 

PARTION FEL BO GALW

HAPPY HOUNDS

BROWNIES

 

 

Mae ystafell yr eglwys ar ddefnydd yn ddyddiol

Mae’r ysgol feithrin yn defnyddio yr ystafelloedd fel bod angen yn ystod y tymor

Mae cymunedau at waith yn defnyddio y ddwy swyddfa bob dydd, a hefyd yr ystafelloedd cefn yn achlysurol, yn ogystal a llogi un or stafelloedd bach yn y tu blaen drwy’r flwyddyn.

Mae codi’r to yn defnyddio yr ystafelloedd I fynu grishia yn rheolaidd, yn ogystal a ystafelloedd eraill fel bo angen

Mae y bont yn defnyddio yr ystafell fach ar dy blaen yr adeilad yn achlysurol.

Mae Y.O.T yn defnyddio gwahanol ystafelloedd ar wahanol amseroedd yn wythnosol.

 


2022

Sgiliau syrcas a celf

 

Gweithdai AM DDIM Hydref
Pob nos Llun
17/10 + 24/10
4:30 - 7pm // 5 - 8pm
Agored i pob oed
Sgiliau syrcas gyda Cimera
Creu pypedau cysgod + argraffu
Paned a sgwrs ar gael drwy gydol y sesiynnau
Ymgynghoriad Prosiect Cymunedol trwy gydol y gweithdai,
cysylltwch am rhagor o wybodaeth:
lleu.caernarfon@gmail.com // 07472531813

Crefftau


Cynhlir Cyfarfod Blynyddol y Ganolfan ar 26 o Hydref am 6 yr hwyr - croeso cynnes i bawb.

Mae grwp Ti a Fi or newydd yn dechreu yn fuan ar ddydd Iau, mwy o wybodaeth i ddilyn.

Dyma beth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd :-

LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

SADWRN

 

SUE LAYTON
TI A FI

BABIS NODDFA
BABIS NODDFA

SUE LAYTON

PLAS PAWB

 

 

SUE LAYTON

 

SUE LAYTON

 

PARTION FEL BO GALW

RHYS MORRIS

 

BROWNIES

CLWB CELF

 

 

Mae ystafell yr eglwys ar ddefnydd yn ddyddiol

Mae’r ysgol feithrin yn defnyddio yr ystafelloedd fel bod angen yn ystod y tymor

Mae cymunedau at waith yn defnyddio y ddwy swyddfa bob dydd, a hefyd yr ystafelloedd cefn yn achlysurol, yn ogystal a llogi un or stafelloedd bach yn y tu blaen drwy’r flwyddyn.

Mae codi’r to yn defnyddio yr ystafelloedd I fynu grishia yn rheolaidd, yn ogystal a ystafelloedd eraill fel bo angen

Mae y bont yn defnyddio yr ystafell fach ar dy blaen yr adeilad yn achlysurol.