image

Whats On Archive

Translation coming soon....

2019

Tê Bach

Gwaith Gwynedd

line

Do you want o make changes to your life?What would you like to achieve?

Toggle Menu
Clwb CIC

October Playscheme!

line

Monday, Tuesday & Wednesday
October 28, 29 & 30th


Warm welcom to everyone!!

Toggle Menu
Clwb CIC

Paned, Sgwrs a Cacen!

line

Dydd Iau 10fed o Hydref
3 - 4yh


Croeso cynnes i bawb!

Toggle Menu
Crafternoon

Sel Fwrdd

line

Mae cyfle i fusnesau / unigolion lleol i ddod i werthu nwyddau yn y Ganolfan
Pris llogi bwrdd - £10
Ffoniwch 674 713 i logi bwrdd ac am fwy o wybodaeth.?
Dydd Sad - 2 - 4yh

Toggle Menu

Digwyddiadau Bob Mis

Tê Bach

Tê Bach

line

Dydd Iau olaf bob mis
2:00pm
£1
Croeso cynnes i bawb!

Toggle Menu
Clwb CIC

Clwb CIC

line

Clwb Plant 8 oed i fyny
Dewch i chwarae Pel Droed, gweithgareddau celf a chreft a chymdeithasu. Am ddim yn Noddfa
Pob Nos Iau - 5:30 - 6:45

Toggle Menu
Prynhawn Sul yn Eglwys Noddfa

Prynhawn Sul yn Eglwys Noddfa

line

2:30 Ysgol Sul
3:00 Gwasanaeth
4:00 Panad
Croeso Cynnes i Bawb!

Toggle Menu

2018

Crafternoon

'Crafternoon'

line

'Crafternoon' Yn Noddfa
Rhagfyr 12
2 tan 3

Toggle Menu
Stomp Nadolig Noddfa

Stomp Nadolig

line

Stomp Nadolig Capel Noddfa
Rhagfyr 16
2 tan 4 o'r gloch

Toggle Menu
Te Bach Nadolig

Te Bach Nadolig

line

Capel Noddfa
Rhagfyr 20
2 o'r gloch

Toggle Menu
Carolau Yng Ngolau Cannwyll

Carolau Yng Ngolau Cannwyll

line

Capel Noddfa
Rhagfyr 23
4 or gloch

Toggle Menu