image

Vacancies

translation coming soon....

Swydd: Darparu Gwasanaeth Hyrwyddo a Marchnata     

Yn atebol i: Y Pwyllgor Gwaith  
Dyddiad Cychwyn: canol  Ebrill 2024
Noder: Gwasanaeth Dros Dro hyd at 20 wythnos

Cyd-destun:

Mae Cymdeithas Canolfan Noddfa yn sefydliad anghorfforedig a sefydlwyd yng Nghaernarfon yn 1991 i redeg Canolfan Noddfa.  Ein gweledigaeth yw “creu cyfleoedd i wella ansawdd bywydau pobl Caernarfon - ac yn benodol trigolion Peblig  - drwy ddarparu amgylchedd ddiogel, croesawgar ac ysbrydoledig i’r trigolion hynny  gysylltu, cyfarfod a mwynhau cwmni ei gilydd gan fanteisio ar y cyfleoedd llesiant meddyliol a chorfforol a grëir yn y Ganolfan ”.   

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd (PDF)

Am fanylion pellach a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Cyng. Dewi Jones - Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru


Swydd: Darparu Gwasanaeth Pensaer    

Yn atebol i: Y Pwyllgor Gwaith
Dyddiad Cychwyn: canol Ebrill 2024 neu cyn gynted â phosibl

Cyd-destun:

Mae Cymdeithas Canolfan Noddfa yn elusen anghorfforedig a sefydlwyd yng Nghaernarfon yn 1991 i redeg Canolfan Noddfa (www.noddfa.cymru ). Ein gweledigaeth yw “creu cyfleoedd i wella ansawdd bywydau pobl Caernarfon - ac yn benodol trigolion Peblig - drwy ddarparu amgylchedd ddiogel, croesawgar ac ysbrydoledig i’r trigolion hynny gysylltu, cyfarfod a mwynhau cwmni ei gilydd gan fanteisio ar y cyfleoedd llesiant meddyliol a chorfforol a grëir yn y Ganolfan ”.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd (PDF)

Am fanylion pellach a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: Cyng. Dewi Jones - Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru