image

Welcome to the Noddfa Community Center

translation coming soon... Mae Noddfa yn bodoli fel Canolfan Gymunedol ers 1976, yn cael ei rheoli o ddydd i ddydd gan Bwyllgor Gwaith, sydd yn gyfrifol am holl elfennau or adeilad, yn cynnwys llogi ystafelloedd, cynnal a chadw, a rhedeg y Ganolfan yn gyffredinol. Dwy aelod o staff sydd yn gweithio yn uniongyrchol ir Pwyllgor sef Helen Davies sydd ar gael ddau fore yr wythnos, sef dydd Llun a Mercher i gymeryd unrhyw ymholiad am logi stafelloedd, a Mrs Leaane Roberts sydd yn gwneud y gofalu yma I sicrhau bod y Ganolfan yn lan a chynnes ar gyfer y defnyddwyr. Mae croeso i chi gysylltu os ydych am fwy o fanylion ynglyn a llogi stafell.

 

Noddfa ar gael ar gyfer partion pen blwydd or 24 o Hydref ymlaen.

translation coming soon...

Bydd angen bwcio a talu ymlaen llaw fel yn y gorffennol.

Cysylltu

Cyfle i ymuno a Phwyllgor Noddfa

translation coming soon...

Mae Pwyllgor y Ganolfan yn chwilio am aelodau newydd.
Mae'r pwyllgor yn cyfarfod unwaith pob dau fis.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Helen drwy helennoddfa@btconnect.com neu post@noddfa.cymru

home-photo

Room Hire

line

Translation coming soon... Mae pris o £40 am gyfnod o ddwy awr wedi ei osod ar ystafelloedd 1-4, a £20 am ystafell 5. Ond hefyd, ar hyn o bryd, mae ganddom ddwy swyddfa sydd ar gael iw llogi yn fwy parhaol/ ffurfiol - croeso i chi gysylltu os am fwy o wybodaeth ynglyn a rhain.

Toggle Menu
home-photo

Nursery School

line

Translation coming soon...Mae Cylch Meithrin Seiont a Pheblig wedi ei leoli yng Nghanolfan Noddfa ac yn agored i blant wedi iddynt gael eu hail ben-blwydd, hyd at eu pen-blwydd yn bedair oed.

Toggle Menu
home-photo

Community Church

line

Noddfa Community Church is located on the Peblig estate in Caernarfon. The church was established back in 1956 through the work of the Forward Movement and the Mission Worker, Sister Emily.

Toggle Menu
 

Contact Us

Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon LL55 2RS
01286 674713 | post@noddfa.cymru