image

Room Hire

Translation coming soon... Mae pris o £20 am gyfnod o ddwy awr wedi ei osod ar bob ystafell sydd ar gael, ond hefyd, ar hyn o bryd, mae ganddom ddwy swyddfa sydd ar gael iw llogi yn fwy parhaol/ ffurfiol - croeso i chi gysylltu os am fwy o wybodaeth ynglyn a rhain.

home-photo

Room 1

line

Two hours
Price - £40

Toggle Menu
home-photo

Room 2

line

Two hours
Price - £40

Toggle Menu
home-photo

Room 3

line

Two hours
Price - £40

Toggle Menu
home-photo

Room 4

line

Two hours
Price - £40

Toggle Menu
home-photo

Room 5

line

Two hours
Price - £20

Toggle Menu